Tìm kiếm theo thẻ: yếu tố tăng trưởng

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp.

Yếu tố tăng trưởng kích thích quá trình liền vết thương

Yếu tố tăng trưởng kích thích quá trình liền vết thương

Yếu tố tăng trưởng là các protein liên kết với các thụ thể trên bề mặt tế bào, với kết quả chính kích hoạt sự sự tái tạo và/hoặc sự biệt hóa tế bào. Nhiều yếu tố tăng trưởng khá linh hoạt, kích thích phân chia tế bào trong nhiều loại tế bào khác nhau, trong khi những yếu tố khác lại kích thích phân chia một loại tế bào đặc biệt. Trong thực...