Tìm kiếm theo thẻ: triệu chứng vết thương

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp.

Nguyên nhân và phân loại đau do vết thương

Nguyên nhân và phân loại đau do vết thương

Nguyên nhân đau do vết thương Đau do vết thương được chia thành hai loại: đau bản thể và đau thần kinh. Theo Hiệp hội liền vết thương thế giới, đau do vết thương có thể do tổn thương mô: đau bản thể; hoặc rối loạn chức năng của hệ thần kinh: đau thần kinh. Cả hai loại đau vết thương có nguyên nhân và đặc điểm và có phương thức điều trị khác nhau. Các loại đau do vết thương Đau bản thể...