Tìm kiếm theo thẻ: liền vết thương

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp.

Quá trình liền vết thương

Quá trình liền vết thương

Quá trình liền vết thương có liên quan đến các phản ứng ở mức tế bào. Quá trình liền vết thương về bản chất là quá trình tương tác giữa các tế bào và các cytokin (các hóa chất có tính chất kêu gọi các tế bào cần thiết tới vị trí vết thương). Về cơ chế, quá trình liền vết thương là quá trình phản ứng của các tế...