Tìm kiếm theo thẻ: chăm sóc người có loét

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp.

Ảnh hưởng của vết thương mạn tính lên chất lượng cuộc sống

Ảnh hưởng của vết thương mạn tính lên chất lượng cuộc sống

Những bệnh nhân có bệnh lý mạn tính, vết thương không liền được chứng minh là có chịu sự tác động của các yếu tố tâm lý xã hội, tình trạng thực tại của bệnh nhân. Chất lượng cuộc sống thường liên quan tới tác động xa cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới việc kiểm soát tại chỗ vết thương. Ngược lại những vết thương mạn tính cũng ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống...