Tìm kiếm theo thẻ: điều trị tâm lý

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp.

Tâm lý của bệnh nhân có vết thương

Tâm lý của bệnh nhân có vết thương

Một vết thương được định nghĩa là sự gián đoạn cho sự toàn vẹn của các mô cơ thể và chức năng. Chung sống với vết thương không chỉ đòi hỏi sự chăm sóc vết thương, chẳng hạn như làm sạch và khử trùng, rửa sạch vết thương, thay băng và các phương thức điều trị khác; nó cũng liên quan đến việc chăm sóc tâm lý và hỗ trợ về mặt tình cảm cho bệnh...