Da lợn - băng sinh học

Da lợn có tính đàn hồi cao và có cấu tạo mô học gần giống da người. Cấu trúc Collagen của da lợn cùng type với da người nên đào thải rất ít.
Da lợn - băng sinh học

Lợn là vật nuôi phổ biến, có cấu trúc da gần như da người. Da lợn được sử dụng dưới dạng tươi hoặc bảo quản lạnh sâu nitơ lỏng hoặc đông khô. Khó khăn trong việc sử dụng da lợn là bảo đảm công tác vô khuẩn. Da lợn có thời gian sống trung bình 1-2 tuần, không thấy mạch máu tân tạo từ nền ghép mọc vào mảnh ghép, sự nuôi dưỡng hoàn toàn do thẩm thấu dịch, có sự tái sinh nguyên bào sợi, không có hiện tượng phản ứng miễn dịch tăng tế bào lympho. Da lợn có tính bám dính, giảm đau, cầm máu, che phủ tổn khuyết làm hạn chế mất nước, điện giải tương tự như da đồng loài. Da lợn cũng kích thích quá trình biểu mô hóa khi đặt làm nền ghép. Hiện nay da lợn sử dụng như một băng sinh học, 3-5 ngày lại thay.

// //