Quá trình liền vết thương

Liền vết thương là một quá trình phức tạp. Có nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình liền vết thương. Các giai đoạn này đan xen, chồng lấn lên nhau.
Quá trình liền vết thương

Quá trình liền vết thương có liên quan đến các phản ứng ở mức tế bào.

Quá trình liền vết thương về bản chất là quá trình tương tác giữa các tế bào và các cytokin (các hóa chất có tính chất kêu gọi các tế bào cần thiết tới vị trí vết thương).

Về cơ chế, quá trình liền vết thương là quá trình phản ứng của các tế bào sừng, nguyên bào sợi và tế bào nội mô. Kết thúc quá trình biểu mô hóa là trạng thái rất quan trọng trong phức hợp sinh học để đảm bảo cho vết thương liền kỳ đầu trong đó có vai trò chính của các tế bào sừng hoạt tính và các nguyên bào sợi của trung bì. Quá trình liền vết thương bao gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 0 – 4) với hiện tượng cầm máu và viêm, sau đó là giai đoạn 2 (ngày 3 – 3 tuần) với quá trình tăng sinh và giai đoạn 3 (tuần thứ 3 – 2 năm) là giai đoạn trưởng thành. Ba giai đoạn này là sự tương tác giữa các yếu tố bao gồm các chất hóa ứng động có khả năng gọi các tế bào cần thiết tới vị trí vết thương, các yếu tố phát triển và các tế bào tham gia vào quá trình sửa chữa mô tổn thương.

// //