Ưu điểm của da nhân tạo trong việc chăm sóc vết thương

Không giống như các băng vết thương tạm thời, da nhân tạo được dùng để lưu trong một thời gian dài tại vết thương. Những tính chất sau giúp da nhân tạo ưu việt trong chăm sóc vết thương.
Ưu điểm của da nhân tạo trong việc chăm sóc vết thương

Da nhân tạo được dùng trong một thời gian dài tại vết thương. Tác giả Pruitt và Levine đã đưa ra các tính chất lý tưởng của da nhân tạo:

 • Không có tính kháng nguyên.
 • Tương thích mô ghép.
 • Không độc tính với mô tại chỗ hay với toàn cơ thể.
 • Tính bốc hơi giống như da bình thường.
 • Ngăn cản vi sinh vật thâm nhập.
 • Dính và bám chắc vào bề mặt vết thương.
 • Đủ độ xốp cho các tế bào nội mạch xâm nhập từ nền vết thương.
 • Đủ tính mềm dẻo để phù hợp với bề mặt vết thương bất thường.
 • Đủ độ chun giãn cho sự chuyển động của các mô phía dưới.
 • Có cấu trúc ổn định để chống lại sức căng và sức xé.
 • Có bề mặt nhẫn để ngăn cản sự tăng sinh của vi khuẩn.
 • Có đủ sức căng để chống sự phân mảnh.
 • Có khả năng phân hủy sinh học.
 • Chi phí thấp.
 • Dễ dàng lưu trữ.
 • Không cần xác định thời hạn sử dụng.

// //