Ảnh hưởng của vết thương mạn tính lên chất lượng cuộc sống

Tác động của tình trạng tâm lý xã hội và quá trình liền vết thương là quá trình tương hỗ hai chiều, vậy các vết thương mạn tính ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống như thế nào?
Ảnh hưởng của vết thương mạn tính lên chất lượng cuộc sống

Những bệnh nhân có bệnh lý mạn tính, vết thương không liền được chứng minh là có chịu sự tác động của các yếu tố tâm lý xã hội, tình trạng thực tại của bệnh nhân. Chất lượng cuộc sống thường liên quan tới tác động xa cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới việc kiểm soát tại chỗ vết thương. Ngược lại những vết thương mạn tính cũng ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Tác giả Hopkins đánh giá tác động lên cuộc sống hàng ngày của những bệnh nhân có vết loét ở chân đã chỉ ra rằng: Bệnh nhân chấp nhận các vết thương bàn chân như là một phần cuộc sống của họ vậy, họ phải đấu tranh với những định kiến xã hội, do những khuyết điểm do vết thương ở vùng chân của họ mang tới. Bằng việc sử dụng thước đo đánh giá (www.cebp.nl), Franks và Moffatt – 2008 chỉ ra rằng, bệnh nhân có vết thương rộng ở vùng chân gặp những vấn đề về đau, cảm xúc rối loạn, phân hóa xã hội và dấu hiệu đau liên quan trực tiếp với thời gian điều trị kéo dài của vết thương.

Khi làm một kiểm tra thực trạng cuộc sống và chức năng nhóm người cao tuổi ở hai nhóm có và không có vết loét vùng chân, tác giả Wissing và cộng sự kết luận rằng người cao tuổi có vết thương ở chân thì dễ bị tổn thương và chất lượng cuộc sống nghèo nàn hơn. Tác giả Persoon và cộng sự lại chỉ ra rằng vết loét vùng chân ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc sống hàng ngày do tác động của các yếu tố đau, tăng mức độ của tình trạng bệnh lý kết hợp, giao tiếp xã hội hạn chế là những yếu tố tác động tiêu cực lên đời sống của người bệnh.

 

// //