Chất lượng cuộc sống ảnh hưởng tới liền vết thương

Hiểu rõ tác động của chất lượng cuộc sống lên làm trì hoãn quá trình liền vết thương chúng ta sẽ điểm qua một số nghiên cứu của nhiều tác giả về vấn đề này.
Chất lượng cuộc sống ảnh hưởng tới liền vết thương

Rất ít nghiên cứu chỉ ra yếu tố này gây hậu quả như thế nào lên quá trình liền vết thương, do đó để hiểu rõ tác động của chất lượng cuộc sống lên làm trì hoãn quá trình liền vết thương chúng ta sẽ điểm qua một số nghiên cứu của nhiều tác giả về vấn đề này. Yếu tố “Chất lượng cuộc sống” cần phải được đưa vào như là một tiêu chí tác động lên quá trình chậm liền của vết thương.
 
Những bệnh nhân có vết thương không liền được chứng minh là chịu sự tác động của các yếu tố tâm lý xã hội, tình trạng thực tại của bệnh nhân. Chất lượng cuộc sống thường liên quan tới tác động xa cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới việc kiểm soát tại chỗ vết thương làm cho vết thương lâu liền.
Năm 1997 tác giả Chase và cộng sự khi nghiên cứu bệnh nhân có vết thương lâu liền thấy rằng: những bệnh nhân này liên tục gặp những hội chứng kéo dài liên tục như đau dẫn tới họ tin rằng vết thương của họ vĩnh viễn không khỏi được.
Tác giả Briggis và Flemming tiếp tục nghiên cứu chủ đề này nhận thấy rằng những bệnh nhân có vết thương mạn tính nên được chăm sóc đặc biệt như là những bệnh nhân có các bệnh lý mạn tính khác như tiểu đường, viên khớp và nên có kế hoạch giáo dục tính thích nghi và biết kiểm soát tình trạng hiện tại cho bệnh nhân.
Năm 2003 tác giả Korlar và cộng sự đã đưa ra định nghĩa về mối liên hệ giữa sức khỏe và chất lượng cuộc sống (health-related quality of life -HRQoL) “Tác động của một bệnh lên chức năng cũng như hậu quả của việc điều trị lên người bệnh được người bệnh cảm nhận và phản ảnh”. Các nhà lâm sàng thường sử dụng HRQoL để đánh giá tác động của bệnh lên người bệnh, từ đó hiểu rõ hơn những ảnh hưởng lên cuộc sống hàng ngày của người bệnh. HRQoL được xác định dựa trên thước đo chất lượng cuộc sống, nó không chỉ đơn thuần căn cứ vào tình trạng sức khỏe của mỗi người, tình trạng kinh tế, bảo hiểm. Việc xác định giá trị này được xác định căn cứ vào tỏ hợp các yếu tố liên quan như tình trạng sức khỏe, xã hội, tâm-sinh-lý và sự tác động qua lại giữa chúng. Và hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng vết thương mạn tính liên quan chặt cẽ với HRQoL.
Tác giả Hopkins đánh giá tác động lên cuộc sống hàng ngày của những bệnh nhân có vết loét ở chân đã chỉ ra rằng: Bệnh nhân chấp nhận các vết thương bàn chân như là một phần cuộc sống của họ vậy, họ phải đấu tranh với những định kiến xã hội, do những khuyết điểm do vết thương ở vùng chân của họ mang tới. 
Bằng việc sử dụng thước đo đánh giá (www.cebp.nl), Franks và Moffatt năm 2008 chỉ ra rằng, bệnh nhân có vết thương rộng ở vùng chân gặp những vấn đề về đau, cảm xúc rối loạn, phân hóa xã hội và dấu hiệu đau liên quan trực tiếp với thời gian điều trị kéo dài của vết thương.
Khi làm một kiểm tra thực trạng cuộc sống và chức năng nhóm người cao tuổi ở hai nhóm có và không có vết loét vùng chân, tác giả Wissing và cộng sự kết luận rằng người cao tuổi có vết thương ở chân thì dễ bị tổn thương và chất lượng cuộc sống nghèo nàn hơn. Tác giả Persoon và cộng sự lại chỉ ra rằng vết loét vùng chân ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc sống hàng ngày do tác động của các yếu tố đau, tăng mức độ của tình trạng bệnh lý kết hợp, giao tiếp xã hội hạn chế là những yếu tố tác động tiêu cực lên đời sống của người bệnh.

// //